AMBALAJ / AMBALAJ ATIĞI

Ambalaj Nedir?

Ambalaj: bir ürünün bozulmadan, korunmasını, eklentilerden, süsleme veya etiketlemeden yararlanılarak reklam ve tanıtımının en iyi şekilde yapılmasını, taşınımının ve tüketicinin kullanımının kolaylaştırılmasını ve en az maliyetle tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.

Ambalaj atığı: Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atığını, ifade eder.

Tanımlar ve açıklamalardan anlaşıldığı üzere ambalaj günümüzün tanıtım, reklam ve bilgilendirme görevinin büyük bir bölümünü omuzlamış ve koruma, taşıma, tanıtım gibi fonksiyonlarıyla hem teknik hem de estetik bir alan oluşturmuştur. Bu kadar gerekli ve önemli bir yere sahip olan ambalajın tekrar kullanım, geri kazanım ve geri dönüşümü ile çevreye en az zarar verecek şekilde değerlendirilip ekonomimize yeniden kazandırılması çalışma alanımızı oluşturmaktadır.

GERİ DÖNÜŞÜM / GERİ KAZANIM NEDİR?

Geri Dönüşüm, Geri Kazanım Nedir?

Geri Dönüşüm : Tüketici tarafından kullanıldıktan sonra kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması için çeşitli geri dönüşüm yöntemleri uygulanması bir tanımı olduğu gibi, Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülmesi ile üretim sürecine tekrar dahil edilmesi de geri dönüşümü tanımlar.

Geri dönüşümün amacı; kaynakların gereksiz kullanımının önlenmesi ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak miktarının azaltılmasıdır. Demir, çelik, kağıt, plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşümü, geri kazanımı ve tekrar kullanımı, doğal kaynakların tükenmesini önleyecek, bu durum; kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Örneğin kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması ile hava kirliliği %74-94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 azalırken, bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

Geri Kazanım : Geri Dönüşümden farklı olarak Geri Kazanım atıklardan enerji eldesini de kapsamaktadır. Geri kazanım hem katı atık deponi sahalarının gereksiz yere işgal

GERİ KAZANIMLI AMBALAJLAR NELERDİR?


 • Kağıt-Karton
 • Plastik Grubu

    * PET ( Polietilentetraftalat )
    * PE ( Polietilen )
    * PVC ( Polivinilklorür )
    * PP ( Polipropilen )
    * PS ( Polistren )
    * OPP
  ( Orient Propilen )
   
 • Çelik
 • Alüminyum
 • Kompozit

  * Kompozit (İçecek Kartonu)
   
 • Cam

AMBALAJ ATIKLARINI GERİ KAZANIMIN ÖNEMİ

Geri Kazanımın Önemi :

• Doğal kaynaklarımızın korunmasını ve gereksiz israfını önler.
• Enerji tasarrufu ve eldesi sağlamamıza yardım eder.
• Atık miktarını azaltarak katı atık deponi sahalarında alan işgaline sebep olmaz, dolayısıyla çöp taşıma yükünü ve bertaraf alanını azaltırken depolama işlemlerinde de kolaylık sağlar.
• Geri dönüşüm/kazanım ve tekrar kullanım geleceğe ve ekonomiye yapılan bir yatırımdır.

Alüminyumun geri kazanımıyla :

• Enerji tüketiminde % 95, hava kirliliğinde % 90, su kirliliğinde % 97, baca gazı kirletici emisyonunda % 99 oranında azalma olur ve boksit cevheri de korunmuş olur.
• Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında; 8 kg boksit madeni, 4 kg kimyasal madde, 14 kW/sa elektrik enerjisi kullanımı korunmuş olur.
• On adet alüminyum içecek kutusu geri kazanıldığında, 100 kW/sa bir lambanın 35 saatte veya bir TV’ nin 30 saatte harcadığı elektrik enerjisi korunmuş olur.
• Bir ton kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretilirse; 1300 kg boksit bakiyesi, 15000 litre soğutma suyu, 860 litre proses suyu, 2000 kg CO2 ve 11 kg SO2 emisyonu daha az oluşur.